Tagged: โรงเรียนสอนภาษาจีน

ศึกษา โรงเรียนสอนภาษาจีน 2

เมืองไหนที่เหมาะไป เรียนภาษาที่จีน

  ความคิดเห็น ตอนแรกคิดไปเองดีไหม เพราะจะได้ ประหยัดค่าเอเจนซี่ เราได้ เริ่มติดต่อหาที่เรียนเอง แค่เริ่มก็มีปัญหาแล้ว เพราะ 1. คนจีนคุยยากค่ะ ตอนนั้นตั้งใจ เรียนที่กว่างโจว เพราะอากาศดี เราก็เสิร์ชหาว่ามี มหาลัยจีนที่กว่างโจว อะไรกำลังเปิดสอนบ้าง ปรากฏถูกใจอยู่ที่หนึ่ง โทรไปนานมากกว่าจะคุยรู้เรื่อง แต่ก็ยังไม่ให้ข้อมูล หลักสูตรรายละเอียดและที่พัก แต่บอกให้เราโอนตังไปก่อน เดี๋ยวจัดการให้ทีหลัง ซึ่งถ้าเป็นเอเจนซี่ จะไว้ไจได้เพราะเรารู้ที่ไปที่มา 2. พาสปอร์ตไป เรียนต่อที่จีน นี้เรื่องมากหลายเลยค่ะ ต้องเรียกว่า...

16-9-2557 10-07-22 0

ศึกษาต่อ เรียนต่อประเทศจีน

ศึกษาต่อ และการ เรียนต่อประเทศจีน ประเทศจีนเปรียบเสมือนมังกรที่เคยหลับไหลในซีกโลกตะวันออกเนื่องจากจีนเคยครองความรุ่งเรื่อง ประเทศจีนประสบความสำเร็จอันยิ่งใหญ่แทบทุกด้าน เริ่มจากทางด้านเศรษฐกิจที่สูงที่สุดในโลกต่อเนื่องมายาวนาน ด้านการเมือง ประเทศจีนถือว่าเป็นประเทศทางสังคมนิยมที่มั่นคงที่สุดในประเทศหนึ่ง ด้านสังคมประเทศจีนยกระดับมาตรฐานด้านสาธารณสุข การศึกษาและคุณภาพชีวิตเพื่อให้คนจีนมีมาตรฐานชีวิตที่สูงขึ้น ภาษาจีนเป็นภาษาที่เรียนรู้ง่ายน่าสนใจและให้ความสนุกสนาน เนื่องจากเป็นภาษาที่ใช้สัญลักษณ์ภาพแทนความหมายของคำได้ เชื่อมโยงแต่ละคำได้ดี นอกจากนี้คำที่ใช้ในการสื่อสารทั่วไปมีไม่มากนัก ทำให้ผู้เรียนสามารถจดจำคำที่ใช้กันอยู่ในชีวิตประจำวันได้ง่าย ผู้เรียนจำมีกำลังใจและสามารถเรียนรู้ได้อย่างสนุกสนานและเพลิดเพลิน การเรียนรู้ในห้องเรียนก็ทำได้เต็มที่ เพราะหนึ่งห้องเรียนจะมีนักเรียนไม่มากนัก ทำให้ผู้สอนดูแลได้อย่าทั่วถึง ทั้งวัฒนธรรมจีนเป็นวัฒนธรรมที่มีความเก่าแก่กว่า 5 พันปี มากที่สุดแห่งหนึ่งของโลกการรู้ภาษาจีนจะทำให้เขาถึงวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ ความเป็นมาของชนชาติได้ลึกซึ้งยิงขึ้น ภาษาจีนกลางมีคนใช้มากที่สุดในโลก จากอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่สูงติดอันดับโลกมาหลายปี มีเศรษฐกิจอันดับ 2 ของโลก...