Tagged: เรียนภาษาจีนที่ประเทศจีน

20-10-2557 20-32-25 0

มหาวิทยาลัยการแพทย์แผน​​จีน สาขาการแพทย์แผน​​จีน

               Beijing Chinese Medicine University มหาวิทยาลัยการแพทย์แผน​​จีนปักกิ่งอยู่ใจกาางเมืองปักกื่งเป็นหนึ่งภายใต้กระทรวงศึกษาธิการจีนเพื่อให้สาขาการแพทย์แผน​​จีนที่มีมหาวิทยาลัยที่สำคัญของประเทศจีน “ โครงการ 211 และ 985 ” ข้อได้เปรียบโครงการแพลตฟอร์มนวัตกรรมวินัย “มุ่งเน้นสถาบันอาคาร หนึ่งคือ 111 โครงการ” มหาวิทยาลัยได้รับเลือกสร้างร่วมกันโดยกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงสาธารณสุข มหาวิทยาลัยการแพทย์แผน​​จีนได้รับการก่อตั้งเมื่อปี 1956 เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดของการแพทย์แผน​​จีนปัจจุบัน มีนักศึกษา 29,000 คน ซึ่ง 13% เป็นนักศึกษาต่างชาจาก89ประเทศ มีนักศึกษามากกว่า 14,000 คนได้รับการฝึกฝนจากมหาวิทยาลัยการแพทย์แผน​​จีนปักกิ่ง...

ศึกษา โรงเรียนสอนภาษาจีน 2

เมืองไหนที่เหมาะไป เรียนภาษาที่จีน

  ความคิดเห็น ตอนแรกคิดไปเองดีไหม เพราะจะได้ ประหยัดค่าเอเจนซี่ เราได้ เริ่มติดต่อหาที่เรียนเอง แค่เริ่มก็มีปัญหาแล้ว เพราะ 1. คนจีนคุยยากค่ะ ตอนนั้นตั้งใจ เรียนที่กว่างโจว เพราะอากาศดี เราก็เสิร์ชหาว่ามี มหาลัยจีนที่กว่างโจว อะไรกำลังเปิดสอนบ้าง ปรากฏถูกใจอยู่ที่หนึ่ง โทรไปนานมากกว่าจะคุยรู้เรื่อง แต่ก็ยังไม่ให้ข้อมูล หลักสูตรรายละเอียดและที่พัก แต่บอกให้เราโอนตังไปก่อน เดี๋ยวจัดการให้ทีหลัง ซึ่งถ้าเป็นเอเจนซี่ จะไว้ไจได้เพราะเรารู้ที่ไปที่มา 2. พาสปอร์ตไป เรียนต่อที่จีน นี้เรื่องมากหลายเลยค่ะ ต้องเรียกว่า...