Tagged: เรียนพูดจีนกลาง

เรียนภาษาจีนกับมหาลัย 0

เรียนภาษาจีน ” Winter Camp 2014″

เรียนภาษาจีน Study & Travel 2 weeks (30พ.ย. 2014 – 15 ธ.ค. 2014)    เรียนภาษาจีน และวัฒนธรรมจีน ณ กรุงปักกิ่ง @ Beihang University  หรือ Beijing Unversity of Posts & Communications ฟรีทัวร์เมืองปักกิ่ง พร้อมทริปท่องเที่ยววันหยุด อาทิ กำแพงเมืองจีน,...

16-9-2557 10-07-22 0

ศึกษาต่อ เรียนต่อประเทศจีน

ศึกษาต่อ และการ เรียนต่อประเทศจีน ประเทศจีนเปรียบเสมือนมังกรที่เคยหลับไหลในซีกโลกตะวันออกเนื่องจากจีนเคยครองความรุ่งเรื่อง ประเทศจีนประสบความสำเร็จอันยิ่งใหญ่แทบทุกด้าน เริ่มจากทางด้านเศรษฐกิจที่สูงที่สุดในโลกต่อเนื่องมายาวนาน ด้านการเมือง ประเทศจีนถือว่าเป็นประเทศทางสังคมนิยมที่มั่นคงที่สุดในประเทศหนึ่ง ด้านสังคมประเทศจีนยกระดับมาตรฐานด้านสาธารณสุข การศึกษาและคุณภาพชีวิตเพื่อให้คนจีนมีมาตรฐานชีวิตที่สูงขึ้น ภาษาจีนเป็นภาษาที่เรียนรู้ง่ายน่าสนใจและให้ความสนุกสนาน เนื่องจากเป็นภาษาที่ใช้สัญลักษณ์ภาพแทนความหมายของคำได้ เชื่อมโยงแต่ละคำได้ดี นอกจากนี้คำที่ใช้ในการสื่อสารทั่วไปมีไม่มากนัก ทำให้ผู้เรียนสามารถจดจำคำที่ใช้กันอยู่ในชีวิตประจำวันได้ง่าย ผู้เรียนจำมีกำลังใจและสามารถเรียนรู้ได้อย่างสนุกสนานและเพลิดเพลิน การเรียนรู้ในห้องเรียนก็ทำได้เต็มที่ เพราะหนึ่งห้องเรียนจะมีนักเรียนไม่มากนัก ทำให้ผู้สอนดูแลได้อย่าทั่วถึง ทั้งวัฒนธรรมจีนเป็นวัฒนธรรมที่มีความเก่าแก่กว่า 5 พันปี มากที่สุดแห่งหนึ่งของโลกการรู้ภาษาจีนจะทำให้เขาถึงวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ ความเป็นมาของชนชาติได้ลึกซึ้งยิงขึ้น ภาษาจีนกลางมีคนใช้มากที่สุดในโลก จากอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่สูงติดอันดับโลกมาหลายปี มีเศรษฐกิจอันดับ 2 ของโลก...