Tagged: เรียนจีนอย่างสนุกสนาน

20-10-2557 20-32-25 0

มหาวิทยาลัยการแพทย์แผน​​จีน สาขาการแพทย์แผน​​จีน

               Beijing Chinese Medicine University มหาวิทยาลัยการแพทย์แผน​​จีนปักกิ่งอยู่ใจกาางเมืองปักกื่งเป็นหนึ่งภายใต้กระทรวงศึกษาธิการจีนเพื่อให้สาขาการแพทย์แผน​​จีนที่มีมหาวิทยาลัยที่สำคัญของประเทศจีน “ โครงการ 211 และ 985 ” ข้อได้เปรียบโครงการแพลตฟอร์มนวัตกรรมวินัย “มุ่งเน้นสถาบันอาคาร หนึ่งคือ 111 โครงการ” มหาวิทยาลัยได้รับเลือกสร้างร่วมกันโดยกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงสาธารณสุข มหาวิทยาลัยการแพทย์แผน​​จีนได้รับการก่อตั้งเมื่อปี 1956 เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดของการแพทย์แผน​​จีนปัจจุบัน มีนักศึกษา 29,000 คน ซึ่ง 13% เป็นนักศึกษาต่างชาจาก89ประเทศ มีนักศึกษามากกว่า 14,000 คนได้รับการฝึกฝนจากมหาวิทยาลัยการแพทย์แผน​​จีนปักกิ่ง...

16-9-2557 10-07-22 0

ศึกษาต่อ เรียนต่อประเทศจีน

ศึกษาต่อ และการ เรียนต่อประเทศจีน ประเทศจีนเปรียบเสมือนมังกรที่เคยหลับไหลในซีกโลกตะวันออกเนื่องจากจีนเคยครองความรุ่งเรื่อง ประเทศจีนประสบความสำเร็จอันยิ่งใหญ่แทบทุกด้าน เริ่มจากทางด้านเศรษฐกิจที่สูงที่สุดในโลกต่อเนื่องมายาวนาน ด้านการเมือง ประเทศจีนถือว่าเป็นประเทศทางสังคมนิยมที่มั่นคงที่สุดในประเทศหนึ่ง ด้านสังคมประเทศจีนยกระดับมาตรฐานด้านสาธารณสุข การศึกษาและคุณภาพชีวิตเพื่อให้คนจีนมีมาตรฐานชีวิตที่สูงขึ้น ภาษาจีนเป็นภาษาที่เรียนรู้ง่ายน่าสนใจและให้ความสนุกสนาน เนื่องจากเป็นภาษาที่ใช้สัญลักษณ์ภาพแทนความหมายของคำได้ เชื่อมโยงแต่ละคำได้ดี นอกจากนี้คำที่ใช้ในการสื่อสารทั่วไปมีไม่มากนัก ทำให้ผู้เรียนสามารถจดจำคำที่ใช้กันอยู่ในชีวิตประจำวันได้ง่าย ผู้เรียนจำมีกำลังใจและสามารถเรียนรู้ได้อย่างสนุกสนานและเพลิดเพลิน การเรียนรู้ในห้องเรียนก็ทำได้เต็มที่ เพราะหนึ่งห้องเรียนจะมีนักเรียนไม่มากนัก ทำให้ผู้สอนดูแลได้อย่าทั่วถึง ทั้งวัฒนธรรมจีนเป็นวัฒนธรรมที่มีความเก่าแก่กว่า 5 พันปี มากที่สุดแห่งหนึ่งของโลกการรู้ภาษาจีนจะทำให้เขาถึงวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ ความเป็นมาของชนชาติได้ลึกซึ้งยิงขึ้น ภาษาจีนกลางมีคนใช้มากที่สุดในโลก จากอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่สูงติดอันดับโลกมาหลายปี มีเศรษฐกิจอันดับ 2 ของโลก...