Tagged: การเรียนภาษาจีนกลาง

3 0

เรียนภาษาที่ประเทศจีน และวิธีการสมัคร

ขั้นที่ 1: สมัครออนไลน์ / ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัคร เรียนภาษาที่ประเทศจีน สมัครออนไลน์โดยสามารถดาวน์โหลด Rainbow Chinese University Application Form (บริษัท เรนโบว์อินเตอร์เนชั่นนัลอิดดูเคชั้น จำกัด) จากเว็บไซต์และกรอกข้อมูลในแบบออฟไลน์ กดที่นี้ครับเพื่อขอใบสมัครจาก facebook ครับ ขั้นที่ 2: เตรียมเอกสาร สำหรับ เรียนภาษาที่ประเทศจีน 1 กรอกแบบฟอร์มใบสมัครเรียนผ่าน เว็บไซต์ของเรา 2 สำเนาหนังสือเดินทางที่ถูกต้อง ที่มีชื่อหมายเลขหนังสือเดินทางและวันหมดอายุและภาพรวม 3...

เรียนต่อเมืองจีน 0

เรียนภาษาจีนในประเทศจีน การศึกษาของจีน

ประเทศจีนมีนโยบายสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยเปิดรับนักศึกษาจากต่างชาติให้เข้ามาศึกษาต่อในระดับปริญญามากขึ้น เพื่อให้มหาวิทยาลัยเกิดก้าวพัฒนาทางวิชาการและทำให้มหาวิทยาลัยของจีนก้าวสู่อันดับต้นๆของมหาวิทยาลัยโลกการศึกษาในระดับอุดมศึกษาในจีนเป็นสิ่งที่รัฐบาลให้ความสำคัญอย่างยิ่ง เพื่อป้อนบุคลากรมาพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ – หลักสูตรปริญญาตรี การศึกษาระดับปริญญาตรีจะใช้เวลาเรียน 4-5 ปี นักศึกษานานาชาติ จะต้องเข้าเรียนกับนักศึกษาชาวจีนอาจมีเพิ่งหรือยกเลิกคอร์สการเรียนบางคอร์ส ขึ้นอยู่กับการศึกษาที่ผ่านมาของนักเรียนนานาชาติแต่ละคน นักศึกษาจะได้รับปริญญา หลังจากการสอบและการทำวิทยานิพนธ์แล้ว – หลักสูตรปริญญาโท การศึกษาระดับปริญญาโทจะใช้เวลาเรียน 2-3 ปี โดยมีการสอบข้อเขียนและวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท รวมทั้งสอบปากเปล่า – หลักสูตรปริญญาเอก การศึกษาระดับปริญญาเอก ส่วนใหญ่จะเป็นในระดับดอกเตอร์ของมหาวิทยาลัย วิทยาลัย และสถาบันการวิจัยที่ผ่านการสอบตาม หลักสูตร รวมถึง graduation oral...