ศึกษาต่อ เรียนต่อประเทศจีน

page 25 0

Communication University of China (CUC) หรือชื่อเดิมว่า Beijing Broadcasting Institute (BBI)

(CUC)                  Communication University of China          Communication University of China (CUC) หรือชื่อเดิมว่า Beijing Broadcasting Institute (BBI) คือมหาวิทยาลัยการสื่อสารมวลชนแห่งประเทศจีนเป็นมหาวิทยาลัยภายใต้การดูแลของกระทรวงศึกษาธิการจีน ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 1954 มหาวิทยาลัยได้อยู่ในโครงการ 211 ซึ่งมหาวิทยาลัยมีชื่อเสียงและเป็นผู้นำในด้านศิลปะศาสตร์การสื่อสาร วิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสารวิทยุและโทรทัศน์ ของประเทศจีน นอกจากนี้มหาลัยยังมีสาขาอื่นๆอีกมากมาย เช่น วรรณคดี วิศวกรรมศาสตร์ การบริหารธุรกิจ...

20-10-2557 19-29-57y 0

มหาลัย Beijing University of Posts and Telecommunications

(BUPT) Beijing University of Posts and Telecommunications Beijing University of Posts and Telecommunications (BUPT), ก่อตั้งในปี ค.ศ. 1955 เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยรัฐบาล และเป็นมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วม “Project 211” และ “Project 985 – Innovation Platform for Superior Discipline”มหาวิทยาลัยแห่งนี้ตั้งอยู่ใจกลางเมืองปักกิ่ง...

2014-10-17_17-10-54 0

มหาวิทยาลัยชั้นนำด้านการสอนภาษาจีน (BLCU)

 Beijing Language and Cultural University (BLCU) มหาวิทยาลัยชั้นนำด้านการสอนภาษาจีนให้แก่ชาวต่างชาติโดยเฉพาะด้วย ประสบการณ์มาก กว่า47 ปี ในระยะเวลาที่ผ่านมามีนักศึกษาจากประเทศต่างๆ ทั่วโลกกว่า 176 ประเทศมาศึกษาภาษาจีนที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้ จำนวนนักเรียนที่ผ่านการศึกษามีมากกว่า 70,000 คน เป็นนักศึกษาชาติต่าง ๆ ประมาณ 8,870 คน จาก 160 ประเทศทั่วโลก เป็นมหาวิทยาลัยที่ออกแบบการเรียนและข้อสอบ HSK สถานที่ตั้ง วิทยาเขตตั้งอยู่ทางด้านตะวัน ตกเฉียงเหนือของปักกิ่ง เป็นชุมชนที่มีการคมนาคมสะดวก...

2014-10-17_16-59-54 0

คว้าปริญญาประเทศจีนกับ Capital Normal University

Capital Normal University Capital Normal University ( CNU ) ก่อตั้งขึ้น เมื่อ ค.ศ. 1954 ที่อยู่ภายใต้การดูแลของกระทรวงศึกษาธิการของจีน ถือได้ว่าเป็นสถาบันการศึกษาระดับสูง ที่จัดให้มีการเรียนการสอน ระดับปริญญาตรี 45 สาขา ระดับปริญญาโท 60 กว่าสาขา ระดับปริญญาเอก 26 สาขา คณะที่เปิดสอนมี 17 คณะ เช่น คณะประวัติศาสตร์...

2014-10-17_13-11-17 0

คุณสมบัติของผู้สมัครเรียนและระยะเวลารับสมัครเรียน BUAA หรือ Beihang

                                                                                        Beihang  University(BUAA) มหาวิทยาลัย Beihang University (BUAA) เมืองปักกิ่ง ก่อตั้งเมื่อปี 1952 มีพื้นที่มากกว่า 100 เอเคอร์ นับเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำที่มีชื่อเสียงด้านอากาศยานและอวกาศแห่งชาติของจีน มหาวิทยาลัยมีความเชี่ยวชาญด้านการเรียนการสอนและงานวิจัยในหลายสาขาวิชา เช่น วิศวกรรมการบินและอวกาศ คอมพิวเตอร์...

page 11 0

คุณสมบัติของผู้สมัครเรียนและระยะเวลารับสมัครเรียน UIBE หรือ มหาลัยจิงเหม่า

  对外经济贸易大学(UIBE) University of International Business and Economics   UIBE หรือ มหาลัยจิงเหม่า มหาวิทยาลัยชั้นนำด้านการบริหารและการเงิน เป็นมหาวิทยาลัยที่สำคัญของชาติประกอบได้ด้วยกว่า 30 สาขาทั้งในระดับปริญญาตรีและโท มีการแลกเปลี่ยน นักศึกษากับนานาชาติใน 20 ประเทศ ปัจจุบันมีนักศึกษาราว 24,000 คน ซึ่งเป็นนักศึกษา ต่างชาติกว่า 3,100จาก 126  ประเทศทั่วโลก สถานที่ตั้ง     ...

page 9-upe 0

มาหาลัยใน Hangzhou (หางโจว) ที่แนะนำ

Hangzhou (หางโจว) และมาหาลัยที่แนะนำ   จำนวนประชากร : 7.2 ล้านคน  จำนวนรถ : 1.9 ล้านคัน  รายได้เฉลีย : 2,800-3,200 CNY (14,000-16,000 THB)   รถไฟใต้ดิน : 3 สาย 43 สถานี (ความยาว 60 กิโลเมตร) หางโจว เป็นเมืองหลวงของมณฑลเจ้อเจียง ซึ่งเป็นเมืองเก่าแก่ 1...

page 8-upd 0

Kunming (คุนหมิง) และมาหาลัยที่แนะนำ

  Kunming (คุนหมิง) และมาหาลัยที่แนะนำ   จำนวนประชากร : 7.2 ล้านคน  จำนวนรถ : 1.9 ล้านคัน  รายได้เฉลีย : 2,800-3,200 CNY (14,000-16,000 THB)   รถไฟใต้ดิน : 3 สาย 43 สถานี (ความยาว 60 กิโลเมตร) คุนหมิง เป็นเมืองเอกในมณฑลยูนนานในสาธารณรัฐประชาชนจีนมีจำนวนประชากร...

page 7-upa 0

Gunagzhou (กว่างโจว หรือ กวางเจา) และมาหาลัยที่แนะนำ

มาหาลัยที่แนะนำใน Gunagzhou (กว่างโจว หรือ กวางเจา)   จำนวนประชากร : 12.7 ล้านคน  จำนวนรถ : 2 ล้านคัน  รายได้เฉลีย : 4,900 CNY (35,000 THB)   รถไฟใต้ดิน : 9 สาย 260 สถานี (ความยาว 164 กิโลเมตร) กว่างโจว หรือ...

page 6-up 0

Shanghai (เซี่ยงไฮ้) และมาหาลัยที่แนะนำ

  มาหาลัยที่แนะนำใน Shanghai (เซี่ยงไฮ้) เซี่ยงไฮ้ หรือ ช่างไห่   จำนวนประชากร : 24 ล้านคน   จำนวนรถ : 21 ล้านคัน   รายได้เฉลีย : 7,100 CNY (35,000 THB)   รถไฟใต้ดิน : 17 สาย 331 สถานี (ความยาว 567...