Cross Bridge Noodle

“ขนมจีนข้ามสะพาน”

ขนมจีนข้ามสะพานเป็นอาหารที่มีชื่อเสียงของมณฑลยูนนาน เพราะมีส่วนประกอบที่สำคัญอย่าง น้ำซุป เนื้อสัตว์ ผัก และเส้นขนมจีน จึงทำให้ขนมจีนข้ามสะพานนั้นกลายเป็นอาหารที่แสนอร่อยของชาวมณฑลยูนนานและผู้มาเยือน มีคนกล่าวว่า ถ้ามาถึงมณฑลยูนนานแล้วไม่ได้ลิ้มลอง “ขนมจีนข้ามสะพาน” ก็เท่ากับยังมาไม่ถึงยูนนาน

4
 3

ทำไมถึงต้องเรียกว่า “ขนมจีนข้ามสะพาน”

ขนมจีนข้ามสะพาน ภาษาจีนอ่านว่า “过桥米线” (กั้วเฉียวหมี่เซี่ยน) ซึ่งคำว่า “米线” (หมี่เซี่ยน) ในภาษาจีนนั้น แปลว่า ก๋วยเตี๋ยว บะหมี่ หรือขนมจีนก็ได้ (เนื่องจากภาษาของแต่ละภาษานั้นไม่มีความหมายที่ตายตัว เพราะฉะนั้นการใช้คำศัพท์หรือการแปลความหมายจึงขึ้นอยู่กับแต่ละคน) แต่ผู้คนส่วนใหญ่มักจะใช้คำว่า “米线” (หมี่เซี่ยน) แปลว่า ขนมจีน เพราะลักษณะของเส้นหมี่นั้นจะคล้ายกับเส้นขนมจีนของไทยเรา ส่วนคำว่า “过桥.”(กั้วเฉียว) นั้น “过” (กั้ว) ในภาษาจีน แปลว่า ข้าม ส่วน “桥” (เฉียว) ในภาษาจีน แปลว่า สะพาน รวมกันเป็นคำว่า “ขนมจีนข้ามสะพาน”

You may also like...