มหาวิทยาลัยจี้หนาน

 

20-10-2557 20-15-53Jinan University

         มหาวิทยาลัยจี้หนาน

ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 1906 เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของจีนที่สังกัดสำนักงานกิจการชาวจีนโพ้นทะเล สำนักนายกรัฐมนตรี แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นมหาวิทยาลัย 1 ใน 100 แห่งที่ได้รับความสำคัญในการพัฒนาเพื่อมุ่งสู่ศตวรรษที่ 21 ครอบคลุมพื้นที่อยู่ในกวางโจว มณฑลกวางตุ้งประเทศจีน ที่ตั้งมหาวิทยาลัยถือว่าอยู่ในทำเลที่ง่ายในการเดินทางไปฮ่องกง,เซินเจิ้น และเมืองต่างๆในจีน เนืองจากใกล้กับสถานีรถไฟกว่างโจว มีรถใต้ดินใกล้กับมหาวิทยาลัย และอยู่ในตัวเมืองกว่างโจว จึงเดินทางได้อย่างสะดวกสบาย

** Academic Strengths: Journalism,Business Management,Chinese Language **

มหาวิทยาลัยจี้หนาน ไม่ได้เป็นเพียงมหาวิทยาลัยแห่งแรกในประเทศจีนที่ได้รับคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติ แต่ยังมหาวิทยาลัยในประเทศจีนที่ได้รับคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติมากที่สุด โดยในปี 2010 มีนักศึกษาทั้งหมด 38,858 คน เป็นนักศึกษาต่างชาติกว่า 12,216 คนจากกว่า 81 ประเทศทั่วโลก เป็นสถาบันที่มุ่งเน้นวิชาการศึกษาภาษาจีน วัฒนธรรมจีนและชั้นเตรียมอุดมศึกษาสำหรับนักศึกษาต่างชาติโดยเฉพาะ

page 31-1 page 31-2 page 32-1 page 32-2

 

page 34-1

 

You may also like...