มาหาลัยใน Hangzhou (หางโจว) ที่แนะนำ

page 9-up

Hangzhou (หางโจว) และมาหาลัยที่แนะนำ

LineTab1

people-icon  จำนวนประชากร : 7.2 ล้านคน

Car-icon จำนวนรถ : 1.9 ล้านคัน

bank-icon รายได้เฉลีย : 2,800-3,200 CNY (14,000-16,000 THB)

 public-transport-icon รถไฟใต้ดิน : 3 สาย 43 สถานี (ความยาว 60 กิโลเมตร)

LineTab1

หางโจว

เป็นเมืองหลวงของมณฑลเจ้อเจียง ซึ่งเป็นเมืองเก่าแก่ 1 ใน 6 ของประเทศจีนมีจำนวนประชากรประมาณ  8.8 ล้าน คน หางโจวอยู่ในเขตภาคตะวันออกที่ได้รับการพัฒนาอย่างสูงสุดแล้วเป็นเมืองที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ มีวัฒนธรรมที่ยาวนาน และเป็นเมืองที่มีทัศนียภาพที่สวยสด งดงามเมืองหนึ่งของประเทศจีน รวมทั้งมั่งคั่งไปด้วยเภสัชอุตสาหกรรมและสถาบันศิลปะมากมายหางโจวมี มหาวิทยาลัยที่สำคัญ : มหาวิทยาลัยเจ้อเจียง (Top 3 ของจีน)

page 9-1

page 9-2

You may also like...