Kunming (คุนหมิง) และมาหาลัยที่แนะนำ

page 8-up

 

Kunming (คุนหมิง) และมาหาลัยที่แนะนำ

LineTab1

people-icon  จำนวนประชากร : 7.2 ล้านคน

Car-icon จำนวนรถ : 1.9 ล้านคัน

bank-icon รายได้เฉลีย : 2,800-3,200 CNY (14,000-16,000 THB)

 public-transport-icon รถไฟใต้ดิน : 3 สาย 43 สถานี (ความยาว 60 กิโลเมตร)

LineTab1

คุนหมิง

เป็นเมืองเอกในมณฑลยูนนานในสาธารณรัฐประชาชนจีนมีจำนวนประชากร

ประมาณ 7.2ล้าน คน โดยมีประมาณ 1,055,000 คนที่อาศัยอยู่ในเขตตัวเมืองตั้งอยู่ริมฝั่งทะเลสาบ

เตียนฉือด้านทิศเหนือ เนื่องจากมีอากาศอบอุ่นตลอดทั่งปี จึงถูกขนานนามว่า “นครแห่งฤดูใบไม้ผลิ”

คุนหมิง มีมหาวิทยาลัยที่สำคัญ 5 แห่ง : มหาวิทยาลัยยูนนาน,มหาวิทยาลัยคุนหมิง, มหาวิทยาลัย

ยูนนานเศรษฐกิจและการคลังของยูนนาน, มหาวิทยาลัยเกษตร,มหาวิทยาลัยครูยูนนาน

page 8-1 page 8-2

You may also like...