เรียนภาษาที่ประเทศจีน และวิธีการสมัคร

ขั้นที่ 1: สมัครออนไลน์ / ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัคร เรียนภาษาที่ประเทศจีน สมัครออนไลน์โดยสามารถดาวน์โหลด Rainbow Chinese University Application Form (บริษัท เรนโบว์อินเตอร์เนชั่นนัลอิดดูเคชั้น จำกัด)

จากเว็บไซต์และกรอกข้อมูลในแบบออฟไลน์

กดที่นี้ครับเพื่อขอใบสมัครจาก facebook ครับ

ขั้นที่ 2: เตรียมเอกสาร สำหรับ เรียนภาษาที่ประเทศจีน 1 กรอกแบบฟอร์มใบสมัครเรียนผ่าน เว็บไซต์ของเรา 2 สำเนาหนังสือเดินทางที่ถูกต้อง ที่มีชื่อหมายเลขหนังสือเดินทางและวันหมดอายุและภาพรวม 3 ภาพหนังสือเดินทาง (6 ภาพ) ฃ 4 ประกาศนียบัตรหรือใบรับรอง ของระดับมัธยม หรือ ปริญญา ใบรับรองการสำเร็จการศึกษาควรจะแปลเป็นภาษาจีนหรือภาษาอังกฤษและได้รับการรับรองโดยการรับรองเอกสาร 5 หลักฐานการศึกษาโรงเรียนมัธยม (ฉบับภาษาจีนหรือภาษาอังกฤษ) ขั้นที่ 3: ส่งวัสดุ วัสดุทั้งหมดที่ควรจะจัดส่งทางไปรษณีย์หรือส่งตรงมายัง บริษัท เรนโบว์อินเตอร์เนชั่นนัลอิดดูเคชั้น จำกัด

เอกสารที่ต้องใช้ในการขอวีซ่า

สำเนาหนังสือเดินทาง สำหรับ เรียนภาษาที่ประเทศจีน • รับรอง / ประกาศนียบัตรการศึกษาสูงสุด • หลักฐานการจบการศึกษา • หนังสือรับรอง จากพ่อและแม่ • ใบรับรองสุขภาพสามารถทำได้หลังจากที่คุณมาถึงในประเทศจีน • รับรองแสดงการที่ถูกต้องยืนยันว่าต้องการเรียน • รับรอง HSK / ผลการ IETLS หรือ TOEFL • ภาพหนังสือเดินทาง • สำเนาวีซ่าหรือใบอนุญาตที่อยู่อาศัยที่ถูกต้อง • บัตรประชาชน • งบประมาณทางการเงิน

คำแนะนำ: สำหรับ เรียนภาษาที่ประเทศจีน

วิธีการเตรียมความพร้อมสำเนา 1. ใช้สแกนเนอร์เพื่อสแกนเอกสารของคุณแล้วจัดเก็บ 2. คุณอาจจะใช้กล้องดิจิตอลหรือกล้องโทรศัพท์มือถือถ่าย (ต้องให้ภาพชัดและอ่านเข้าใจ)

You may also like...