เรียนภาษาจีน ” Winter Camp 2014″

เรียนภาษาจีน Study & Travel 2 weeks
(30พ.ย. 2014 – 15 ธ.ค. 2014)

   เรียนภาษาจีน และวัฒนธรรมจีน ณ กรุงปักกิ่ง @ Beihang University  หรือ Beijing Unversity of Posts & Communications ฟรีทัวร์เมืองปักกิ่ง พร้อมทริปท่องเที่ยววันหยุด อาทิ กำแพงเมืองจีน, จัสตุรัสเทียนอันเหมิน, พระราชวังต้องห้าม,สนามกีฬาโอลิมปิค, ถนนคนเดินวังฟู่จิง  และงานเลี้ยงสังสรรค์
การเรียนการสอน ภาษาจีน

  1. (ช่วงเช้า) เป็น การเรียนภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร เวลา 08:00 – 11:50 เนื้อหาคลอบคลุม ฟัง  พูด อ่าน  เขียน
  2. (ช่วงบ่าย ) เป็น การเรียนวัฒนธรรมจีน  13:30 – 15:30 อาทิ เขียนพู่กันจีน, ตัดกระดาษจีน, ผูกเชือกจีนและ  กังฟู สลับหมุนเวียนกันไป
  3. วันหยุดสุดสัปดาห์  ทัศนศึกษาสถานที่ต่างๆในกรุงปักกิ่ง

โรงเรียนสอนภาษาจีน

ฺ          Beijing University of Posts and Telecommunications (BUPT) ก่อตั้งในปี ค.ศ. 1955 เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยรัฐบาล และเป็นมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วม “Project 211” และ “Project 985-Innovation Platform for Superior Discipline”มีความโดดเด่นในทุกด้านทั้งภาษาศาสตร์ การสื่อสาร วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ การจัดการ การบริหาร เป็นต้นได้รับการยอมรับว่าเป็นมหาวิทยาลัยสำคัญอีกแห่งหนึ่งของเมืองปักกิ่งประกอบไปด้วย 14 คณะ 3 วิทยาลัย และอีก 1 วิทยาลัยบัณฑิต

          มหาวิทยาลัยแห่งนี้ตั้งอยู่ใจกลางเมืองปักกิ่ง สภาพแวดล้อมงดงาม การคมนาคมสะดวก รวดเร็วในทำเลย่านถนนสายการเรียนรู้ของเมืองปักกิ่ง ปัจจุบันมหาวิทยาลัยมีนักศึกษาทั้งสิ้น 52,000 คน เป็นนักศึกษาต่างชาติจำนวนหลายพันคนจาก 20 กว่าประเทศ เช่น เกาหลี สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย อินโดนีเซีย ฝรั่งเศส เยอรมนี และอื่นๆที่กำลังศึกษาในปริญญาตรี 36 หลักสูตร ปริญญาโท 23 หลักสูตร ปริญญาเอก 9 หลักสูตร และหลักสูตรภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร ภาษาจีนธุรกิจ กับผู้สอนที่มีความเชี่ยวชาญ


ภาษาจีน โรงเรียน
โรงเรียนกวดวิชาภาษาจีนสมัครเรียนภาษาจีนกลาง
ฝึกเรียนภาษาจีนกลาง

เรียนพูดภาษาจีนกลาง

ค่าใช้จ่าย

• ค่าใช้จ่ายส่วนตัวในแต่ละวัน /…??
• ค่าไฟยูนิตละ 1หยวน (ใช้ประมาณเดือนละ 600บาท)
• ค่ามัดจำหอพัก / 200 หยวน
• ค่าประกันอุบัติเหตุ (มหาวิทยาลัยบังคับทำ ) / 300หยวน /เทอม และ 600 หยวน/ปี
• ค่าอินเตอร์เน็ต 30 หยวน / เดือน

      ราคาเฉพาะการสมัครและชำระมัดจำภายใน 30 กันยายน 57เท่านั้น!!!

**กรณีสมัครหลังเวลาดังกล่าวค่าใช้จ่ายอาจมีการเปลี่ยนแปลง**


1
2
3
4
5
6
7
8
เรียนพูดจีนกลาง
10
เรียนภาษาจีนที่เซี่ยงไฮ้

You may also like...