Monthly Archive: September 2014

3 0

เรียนภาษาที่ประเทศจีน และวิธีการสมัคร

ขั้นที่ 1: สมัครออนไลน์ / ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัคร เรียนภาษาที่ประเทศจีน สมัครออนไลน์โดยสามารถดาวน์โหลด Rainbow Chinese University Application Form (บริษัท เรนโบว์อินเตอร์เนชั่นนัลอิดดูเคชั้น จำกัด) จากเว็บไซต์และกรอกข้อมูลในแบบออฟไลน์ กดที่นี้ครับเพื่อขอใบสมัครจาก facebook ครับ ขั้นที่ 2: เตรียมเอกสาร สำหรับ เรียนภาษาที่ประเทศจีน 1 กรอกแบบฟอร์มใบสมัครเรียนผ่าน เว็บไซต์ของเรา 2 สำเนาหนังสือเดินทางที่ถูกต้อง ที่มีชื่อหมายเลขหนังสือเดินทางและวันหมดอายุและภาพรวม 3...

เรียนต่อเมืองจีน 0

เรียนภาษาจีนในประเทศจีน การศึกษาของจีน

ประเทศจีนมีนโยบายสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยเปิดรับนักศึกษาจากต่างชาติให้เข้ามาศึกษาต่อในระดับปริญญามากขึ้น เพื่อให้มหาวิทยาลัยเกิดก้าวพัฒนาทางวิชาการและทำให้มหาวิทยาลัยของจีนก้าวสู่อันดับต้นๆของมหาวิทยาลัยโลกการศึกษาในระดับอุดมศึกษาในจีนเป็นสิ่งที่รัฐบาลให้ความสำคัญอย่างยิ่ง เพื่อป้อนบุคลากรมาพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ – หลักสูตรปริญญาตรี การศึกษาระดับปริญญาตรีจะใช้เวลาเรียน 4-5 ปี นักศึกษานานาชาติ จะต้องเข้าเรียนกับนักศึกษาชาวจีนอาจมีเพิ่งหรือยกเลิกคอร์สการเรียนบางคอร์ส ขึ้นอยู่กับการศึกษาที่ผ่านมาของนักเรียนนานาชาติแต่ละคน นักศึกษาจะได้รับปริญญา หลังจากการสอบและการทำวิทยานิพนธ์แล้ว – หลักสูตรปริญญาโท การศึกษาระดับปริญญาโทจะใช้เวลาเรียน 2-3 ปี โดยมีการสอบข้อเขียนและวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท รวมทั้งสอบปากเปล่า – หลักสูตรปริญญาเอก การศึกษาระดับปริญญาเอก ส่วนใหญ่จะเป็นในระดับดอกเตอร์ของมหาวิทยาลัย วิทยาลัย และสถาบันการวิจัยที่ผ่านการสอบตาม หลักสูตร รวมถึง graduation oral...

16-9-2557 10-07-22 0

ศึกษาต่อ เรียนต่อประเทศจีน

ศึกษาต่อ และการ เรียนต่อประเทศจีน ประเทศจีนเปรียบเสมือนมังกรที่เคยหลับไหลในซีกโลกตะวันออกเนื่องจากจีนเคยครองความรุ่งเรื่อง ประเทศจีนประสบความสำเร็จอันยิ่งใหญ่แทบทุกด้าน เริ่มจากทางด้านเศรษฐกิจที่สูงที่สุดในโลกต่อเนื่องมายาวนาน ด้านการเมือง ประเทศจีนถือว่าเป็นประเทศทางสังคมนิยมที่มั่นคงที่สุดในประเทศหนึ่ง ด้านสังคมประเทศจีนยกระดับมาตรฐานด้านสาธารณสุข การศึกษาและคุณภาพชีวิตเพื่อให้คนจีนมีมาตรฐานชีวิตที่สูงขึ้น ภาษาจีนเป็นภาษาที่เรียนรู้ง่ายน่าสนใจและให้ความสนุกสนาน เนื่องจากเป็นภาษาที่ใช้สัญลักษณ์ภาพแทนความหมายของคำได้ เชื่อมโยงแต่ละคำได้ดี นอกจากนี้คำที่ใช้ในการสื่อสารทั่วไปมีไม่มากนัก ทำให้ผู้เรียนสามารถจดจำคำที่ใช้กันอยู่ในชีวิตประจำวันได้ง่าย ผู้เรียนจำมีกำลังใจและสามารถเรียนรู้ได้อย่างสนุกสนานและเพลิดเพลิน การเรียนรู้ในห้องเรียนก็ทำได้เต็มที่ เพราะหนึ่งห้องเรียนจะมีนักเรียนไม่มากนัก ทำให้ผู้สอนดูแลได้อย่าทั่วถึง ทั้งวัฒนธรรมจีนเป็นวัฒนธรรมที่มีความเก่าแก่กว่า 5 พันปี มากที่สุดแห่งหนึ่งของโลกการรู้ภาษาจีนจะทำให้เขาถึงวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ ความเป็นมาของชนชาติได้ลึกซึ้งยิงขึ้น ภาษาจีนกลางมีคนใช้มากที่สุดในโลก จากอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่สูงติดอันดับโลกมาหลายปี มีเศรษฐกิจอันดับ 2 ของโลก...