Category: โรงเรียนสอนภาษา

27-10-2557 12-00-47ff 4

The Empire Language School โรงเรียนสอนภาษา

The Empire Language School โรงเรียนสอนภาษา ที่ได้รับการรับรองความปลอดภัย และคุณภาพทางการศึกษา จากกรุงเทพมหานครเปิดสอนภาษาไทย อังกฤษ และจีน ผ่านอาจารย์ เจ้าของภาษาผู้มีประสบการณ์ และบริหารงานโดยอาจารย์ระดับมหาวิทยาลัย ภาษาจีน เป็นภาษาที่มีคนใช้มากเป็นอันดับหนึ่งของโลก มาเรียนภาษาจีนกับเราที่ “The Empire Language School” สิคะติดต่อได้ที่เบอร์ 02-6617-7162 โอกาสที่เหนือกว่า รอคุณอยู่! “ใครๆก็อยากฉลาด” มีหลากหลายวิธีทำให้ผู้คนฉลาดขึ้น รวมถึงการเรียนภาษาที่2 หรือ ภาษาที่3 เพราะ...