Category: ไม่มีหมวดหมู่

20-10-2557 20-32-25 0

มหาวิทยาลัยการแพทย์แผน​​จีน สาขาการแพทย์แผน​​จีน

               Beijing Chinese Medicine University มหาวิทยาลัยการแพทย์แผน​​จีนปักกิ่งอยู่ใจกาางเมืองปักกื่งเป็นหนึ่งภายใต้กระทรวงศึกษาธิการจีนเพื่อให้สาขาการแพทย์แผน​​จีนที่มีมหาวิทยาลัยที่สำคัญของประเทศจีน “ โครงการ 211 และ 985 ” ข้อได้เปรียบโครงการแพลตฟอร์มนวัตกรรมวินัย “มุ่งเน้นสถาบันอาคาร หนึ่งคือ 111 โครงการ” มหาวิทยาลัยได้รับเลือกสร้างร่วมกันโดยกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงสาธารณสุข มหาวิทยาลัยการแพทย์แผน​​จีนได้รับการก่อตั้งเมื่อปี 1956 เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดของการแพทย์แผน​​จีนปัจจุบัน มีนักศึกษา 29,000 คน ซึ่ง 13% เป็นนักศึกษาต่างชาจาก89ประเทศ มีนักศึกษามากกว่า 14,000 คนได้รับการฝึกฝนจากมหาวิทยาลัยการแพทย์แผน​​จีนปักกิ่ง...

page 32-3 0

มหาวิทยาลัยจี้หนาน

  Jinan University          มหาวิทยาลัยจี้หนาน ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 1906 เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของจีนที่สังกัดสำนักงานกิจการชาวจีนโพ้นทะเล สำนักนายกรัฐมนตรี แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นมหาวิทยาลัย 1 ใน 100 แห่งที่ได้รับความสำคัญในการพัฒนาเพื่อมุ่งสู่ศตวรรษที่ 21 ครอบคลุมพื้นที่อยู่ในกวางโจว มณฑลกวางตุ้งประเทศจีน ที่ตั้งมหาวิทยาลัยถือว่าอยู่ในทำเลที่ง่ายในการเดินทางไปฮ่องกง,เซินเจิ้น และเมืองต่างๆในจีน เนืองจากใกล้กับสถานีรถไฟกว่างโจว มีรถใต้ดินใกล้กับมหาวิทยาลัย และอยู่ในตัวเมืองกว่างโจว จึงเดินทางได้อย่างสะดวกสบาย ** Academic Strengths: Journalism,Business Management,Chinese Language...

page 29-2 0

มหาวิทยาลัยทางด้านการเงิน

(SUFE)                      Shanghai University of Finance & Economics Shanghai University of finance and Economics (SUFE) ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ส. 1979 ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดทางด้านการเงิน (Finance) อีกทั้งยังถูกจัดอันดับให้เป็นมหาวิทยาลัยอันดับต้นๆของประเทศจีน คณะที่มีชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยได้แก่ สาขาวิชาด้านธุรกิจ การจัดการ และ เศรษฐศาสตร์ เป็นต้น ปัจจุบันยังได้รับเลือกจากรัฐบาลจีนเป็น 1 ใน...

page 25 0

Communication University of China (CUC) หรือชื่อเดิมว่า Beijing Broadcasting Institute (BBI)

(CUC)                  Communication University of China          Communication University of China (CUC) หรือชื่อเดิมว่า Beijing Broadcasting Institute (BBI) คือมหาวิทยาลัยการสื่อสารมวลชนแห่งประเทศจีนเป็นมหาวิทยาลัยภายใต้การดูแลของกระทรวงศึกษาธิการจีน ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 1954 มหาวิทยาลัยได้อยู่ในโครงการ 211 ซึ่งมหาวิทยาลัยมีชื่อเสียงและเป็นผู้นำในด้านศิลปะศาสตร์การสื่อสาร วิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสารวิทยุและโทรทัศน์ ของประเทศจีน นอกจากนี้มหาลัยยังมีสาขาอื่นๆอีกมากมาย เช่น วรรณคดี วิศวกรรมศาสตร์ การบริหารธุรกิจ...

20-10-2557 19-29-57y 0

มหาลัย Beijing University of Posts and Telecommunications

(BUPT) Beijing University of Posts and Telecommunications Beijing University of Posts and Telecommunications (BUPT), ก่อตั้งในปี ค.ศ. 1955 เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยรัฐบาล และเป็นมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วม “Project 211” และ “Project 985 – Innovation Platform for Superior Discipline”มหาวิทยาลัยแห่งนี้ตั้งอยู่ใจกลางเมืองปักกิ่ง...

page 5-up 0

Beijing (ปักกิ่ง) และมาหาลัยแนะนำ

เรียนต่อที่จีน Beijing (ปักกิ่ง) และมาหาลัยแนะนำ  Beijing       จำนวนประชากร : 13 ล้านคน จำนวนรถ : 5.6 ล้านคัน รายได้เฉลีย : 5,400 CNY (25,000 THB)  รถไฟใต้ดิน : 17 สาย 261 สถานี (ความยาว 456...